Filis Futsarov (filisko)

Self-taught Software developer, Linux user, open-source software enthusiast.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział