alter.is Ian (alterisian)

Freelancer (Dostępny/a)

Rebooter of Málaga.rb

In Berlin. Looking for permie / freelance roles in small teams, solving interesting & worthwhile problems.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Twoje wydarzenia"

Ulubione tematy